Logo
CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ NGHỀ VIỆT NAM
0912251884 - 0968778558

DDS chú trọng đào tạo nguồn nhân sự hỗ trợ các bệnh viện

Trong ngày khai trương Trung tâm trị liệu điện sinh học DDS tại văn phòng mới của công ty có báo giáo dục thời đại - cơ quan ngôn luộn chính thức của Bộ giáo dục và đào tạo đến dự và đưa tin. Dưới đây là bản tin đăng trên các kênh của báo.

DDS chú trọng đào tạo nguồn nhân sự hỗ trợ các bệnh viện