Logo
CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ NGHỀ VIỆT NAM
0912251884 - 0968778558

Kêu gọi sáng kiến đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động , hình thành ban chiến lược DDS trong giai đoạn mới

Chương trình này với mong muốn mở rộng tới toàn thể thành viên DDS, phát huy tinh thần tự giác của mỗi cá nhân, đặc biệt là các thành viên trong Ban giám đốc, sự tiên phong của các Giám đốc chi nhánh, trưởng chi nhánh trên toàn quốc, sớm hình thành Ban cố vấn hoặc ban phát triển chiến lược DDS.

Kêu gọi sáng kiến đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động , hình thành ban chiến lược DDS trong giai đoạn mới

 

Sau hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát triển dịch vụ điện sinh học DDS tại Việt Nam, công ty đã đưa đến cho quý khách hàng và các đối tác các cơ hội hợp tác kinh doanh và không ngừng mở rộng mạng lưới.

 

Nhằm tìm kiếm các sáng kiến đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh doanh trong giai đoạn mới, Ban lãnh đạo công ty mời gọi tất cả các thành viên của cộng đồng DDS đóng góp các sáng kiến hoặc khuyến nghị góp phần mở rộng mạng lưới thành viên DDS, tăng thu nhập và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho các thành viên.

 

Thành viên nào quan tâm đóng góp sáng kiến hoặc đề xuất giải pháp cho Ban lãnh đạo công ty, xin vui lòng trả lời các câu hỏi tại đây

Hoặc xem tại đường link dẫn đến phiếu khảo sát: https://forms.gle/SNjCiTW6NCLVNDLp9

trước ngày 30/2/2023:

 

Sau khi nhận được các sáng kiến, khuyến nghị từ các thành viên, Ban giám đốc dự kiến sẽ hình thành 1 Ban cố vấn hoặc ban phát triển chiến lược với mục đích như sau:

  • Phân tích tình hình kinh doanh trong và ngoài công ty, tìm hiểu và đề xuất các giải pháp cải thiện chất lượng dịch vụ và hiệu quả kinh doanh

  • Nghiên cứu và đề xuất các sáng kiến hoặc các dự án nhỏ nhằm củng cố hoạt động của cộng đồng DDS.

  • Đánh giá các rủi ro và phản ánh các vấn đề bất cập hoặc tồn tại, từ đó đưa ra các giải pháp cải thiện hoạt động kinh doanh và tăng thu nhập cho các thành viên.

  • Phản biện, góp ý vào các kế hoạch chiến lược của công ty

  • Tham mưu cho Ban giám đốc trong các hoạt động, sự kiện lớn

  • Hoạt động của Ban chiến lược:

Hàng tháng các thành viên gửi các sáng kiến, khuyến nghị hoặc đề xuất nhằm cải thiện, đổi mới hoặc mở rộng lĩnh vực, phạm vi kinh doanh.

Hàng quý họp với Tổng giám đốc để bàn các nội dung về đổi mới sáng tạo và chiến lược kinh doanh

Hàng năm thực hiện thí điểm ít nhất 2 cuộc khảo sát để nắm bắt tình hình và thí điểm ít nhất một mô hình dự án kinh doanh mới, góp phần tăng nguồn thu cho công ty và tăng thu nhập cho các thành viên* Quyền lợi: các thành viên có nhiều sáng kiến, đề xuất khả thi, hiệu quả sẽ được tổng giám đốc khen thưởng. Các sáng kiến, ý tưởng được đưa vào kinh doanh thì người đưa ra ý tưởng được mời tham gia thục hiện dự án đó; khi đó sẽ được hưởng % từ kết quả kinh doanh. Trong ban chiến lược, công ty sẽ lựa chọn cá nhân đủ sức, đủ tài để bổ nhiệm thêm vào đội ngũ Ban lãnh đạo của công ty ở các vùng miền.

 

Xin cảm ơn!