Logo
CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ NGHỀ VIỆT NAM
02437615285 - 0912251884

Những hoạt động nổi bật của cộng đồng DDS Việt Nam 6 tháng đầu năm 2024

Tổng giám đốc Hoàng Xuân Hạnh đi công tác Lào, Trung Quốc và nhiều tỉnh, thành mở ra nhiều cơ hội phát triển cho cộng đồng DDS Việt Nam là những hoạt động nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2024.

Những hoạt động nổi bật của cộng đồng DDS Việt Nam 6 tháng đầu năm 2024