Logo
CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ NGHỀ VIỆT NAM
02437615285 - 0912251884

Thầy Thuốc Ưu Tú Phương Đông Khai Trương Trung Tâm Trị Liệu DDS - nhận quyết định Giám Đốc Chi Nhánh

Điện sinh học thời gian gần đây đang phát triển bùng nổ trên khắp các tỉnh thành. Đặc biệt điện sinh học của Công ty CP tư vấn và hỗ trợ nghề Việt nam đã được đưa vào áp dụng trong các cơ sở y tế, bệnh viện. Bác sĩ, thầy thuốc ưu tú Nguyễn Huy Phương Đông, sau khi nghỉ hiu đã tham gia luôn vào lĩnh vực DDS và đã có nhiều thành công vượt bậc. Video dưới đây là buổi khai trương trung tâm tâm trị liệu DDS và nhận quyết định Giám đốc chi nhánh DDS A155 của công ty. Mời quý vị cùng theo giõi.

Thầy Thuốc Ưu Tú Phương Đông Khai Trương Trung Tâm Trị Liệu DDS - nhận quyết định Giám Đốc Chi Nhánh