Logo
CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ NGHỀ VIỆT NAM
02437615285 - 0912251884

Thông báo điều chỉnh tiêu chuẩn đạt giải ngôi sao sáng hàng tháng năm 2023

TB101: Để đẩy mạnh hoạt động thi đua trong năm 2023, công ty sẽ điều chỉnh một số quy định xét duyệt trao giải ngôi sao sáng hàng tháng dành cho các Trưởng chi nhánh, đại lý, thành viên như sau:

Thông báo điều chỉnh tiêu chuẩn đạt giải ngôi sao sáng hàng tháng năm 2023

 

1. Giải ngôi sao sáng của công ty:


Tháng 12/2022 là tháng đầu tiên được tính điểm ngôi sao sáng cho kết quả phát triển kinh doanh năm 2023. Để tránh thiệt thòi cho các trưởng chi nhánh trong năm mới, công ty đề nghị các trưởng chi nhánh gửi riêng báo cáo kết quả phát triển kinh doanh hàng tháng của chi nhánh mình cho tổng giám đốc trước ngày mồng 5 của tháng kế tiếp để công ty tổng hợp xét duyệt trao giải ngôi sao sáng hàng tháng. 


Từ năm nay, thay cho việc gửi báo cáo bằng tin nhắn, các trưởng chi nhánh gửi báo cáo bằng cách điền đầy đủ thông tin trong liên kết Google Form của công ty.  


Giải thưởng chỉ được tính cho các trưởng chi nhánh cung cấp thông tin đầy đủ, hợp lệ trong mẫu Google Form và đúng thời hạn trước ngày mồng 5 hàng tháng.


Số lượng thành viên phát triển được trong tháng phải là những thành viên chính thức của chi nhánh đó, được lập thành danh sách (Họ tên, số điện thoại) và  có tài khoản trên ứng dụng My DDS.


Số lượng tinh dầu, kem, cao từ năm nay chỉ tính cho những trưởng chi nhánh đạt từ 100 lọ trở lên và phải thống kê được những thành viên mua dầu, kem, cao trong tháng. 


Giải cá nhân chi nhánh xuất sắc toàn công ty của năm 2023 là tổng điểm của 12 tháng từ tháng 12/2022 đến tháng 11/2023.


2. Giải ngôi sao sáng của chi nhánh:


Để khích lệ thành viên trong chi nhánh phát huy hiệu quả trị liệu và phát triển thành viên, từ tháng 12/2022, công ty đề nghị các trưởng chi nhánh trích nguồn ngân sách hàng tháng bình chọn để trao giải ngôi sao sáng cho những thành viên, đại lý tích cực trong chi nhánh mình.


Về cơ cấu giải thưởng: 


* Giải phát triển thành viên:
Giải nhất: Được thưởng 3 lọ dầu.Dành cho thành viên, đại lý bán được nhiều máy nhất trong tháng. 
Giải nhì: Được thưởng 2 lọ dầu.Dành cho thành viên, đại lý bán được nhiều máy nhì trong tháng. 
Giải ba: Được thưởng 1 lọ dầu.Dành cho thành viên, đại lý bán được nhiều máy thứ ba trong tháng. 


* Giải phát huy hiệu quả trị liệu:
Giải nhất: Được thưởng 3 lọ dầu.Dành cho thành viên, đại lý tiêu thụ được nhiều dầu, kem, cao nhất trong tháng. 
Giải nhì: Được thưởng 2 lọ dầu.Dành cho thành viên, đại lý tiêu thụ được nhiều dầu, kem, cao nhì trong tháng. 
Giải ba: Được thưởng 1 lọ dầu.Dành cho thành viên, đại lý tiêu thụ được nhiều dầu, kem, cao thứ ba trong tháng. 


Lưu ý: giải phát huy hiệu quả trị liệu chỉ tính cho những thành viên, đại lý tiêu thụ từ 10 lọ dầu, kem, cao trở lên.


Số lượng các giải không hạn chế. Tùy thuộc vào ngân sách hàng tháng mà trưởng chi nhánh có thể điều chỉnh số lượng giải cho phù hợp.


Giải cá nhân thành viên, đại lý xuất sắc trong chi nhánh của năm 2023 là tổng điểm của 12 tháng từ tháng 12/2022 đến tháng 11/2023.


Đây là thông báo rất quan trọng, các trưởng chi nhánh đọc kỵ để cùng nhau thực hiện.


Xin cảm ơn!

 

Hà Nội, ngày 10/01/2023

TGĐ: Hoàng Xuân Hạnh