Logo
CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ NGHỀ VIỆT NAM
02437615285 - 0912251884

Trao quyết định bổ nhiệm giám đốc chi nhánh dds A188 và ra mắt Trung tâm Phuc kim đường

Sáng qua, ngày 19\4\2024, tại quận Long Bien, chi nhánh DDS A188 tổ chức ra mắt Trung tâm chăm sóc sức khỏe DDS - Điện sinh học Phúc Kim Đường. Anh Phạm Anh Tuấn quê Hải Dương vinh dự được bổ nhiệm là giám đốc Trung tâm - giám đốc chi nhánh.

Trao quyết định bổ nhiệm giám đốc chi nhánh dds A188 và ra mắt Trung tâm Phuc kim đường