Logo
CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ NGHỀ VIỆT NAM
0912251884 - 0968778558

Trưởng chi nhánh đạt giải "Ngôi sao sáng tháng 2-3/2022"

Dựa vào các báo cáo kết quả phát triển kinh doanh của từng Trưởng chi nhánh và việc đối chiếu của phòng tài vụ. Công ty xin trân trọng công bố các Trưởng chi nhánh vinh dự đạt giải "Ngôi sao sáng" của tháng 2 và tháng 3 năm 2022 như sau:

Trưởng chi nhánh đạt giải "Ngôi sao sáng tháng 2-3/2022"

 

1. Giải ngôi sao sáng tháng 3/2022:


* Ngôi sao sáng phát triển nhiều thành viên (bán nhiều máy DDS) 
- Giải nhất: Nguyễn Thị Hoa (Giám đốc chi nhánh A27) 2 thành viên 

* Ngôi sao sáng phát huy hiệu quả trị liệu (tiêu thụ nhiều tinh dầu, kem cao DDS)
- Giải nhất: Lê Thị Long (Trưởng chi nhánh A37): 263 lọ/hộp.


- Giải nhì: Bùi Thị Kền (Giám đốc chi nhánh A16) 222 lọ/hộp. 


- Giải ba: Đào Thị Nga (Trưởng chi nhánh A25) 30 lọ/hộp. 

 

2. Giải ngôi sao sáng tháng 3/2022:


* Ngôi sao sáng phát triển nhiều thành viên 
- Giải nhất: Bùi Thị Kền (Giám đốc chi nhánh A16) 4 Thành viên 


- Giải nhì: Lê Thị Long (Trưởng chi nhánh A37) 4 thành viên 


- Giải ba: Phạm Thị Mơ (Giám đốc chi nhánh A69) 2 thành viên.

 


* Ngôi sao sáng phát huy hiệu quả trị liệu (tiêu thụ nhiều tinh dầu, kem cao DDS)
- Giải nhất: Lê Thị Long (Trưởng chi nhánh A37) 196 lọ/hộp. 


- Giải nhì: Đào Thị Nga (Trưởng chi nhánh A25) 108 lọ/hộp. 


- Giải ba: Nguyễn Hải Luận (Giám đốc chi nhánh A54) 50 lọ/hộp. 

Công ty chúc mừng các Giám đốc / Trưởng chi nhánh đạt giải. Các Giám đốc / Trưởng chi nhánh khác phấn đấu để đạt giải cao hơn nữa trong những tháng tiếp theo.
Xin cảm ơn!

 

TGĐ: Hoàng Xuân Hạnh